Pravidla

 • Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval (včas zaslaná přihláška a registrace na startu závodu 8.30-9.30 hod.)
 • Všichni závodníci musí být plavci.
 • Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení materiálu i možného zranění při závodě!
 • Účastník závodu nesmí na start pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek!
 • Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!
 • Každý účastník závodů se striktně řídí pokyny rozhodčích a organizátorů!
 • Start závodu je intervalový a celý tým startuje hromadně.
 • Každému závodníkovi bude namalováno číslo fixem na obličej.
 • Každý závodník bude mít vratný čip na jednorázové pásce na ruce. Po doběhu musí tento čip ukázat, pokud je překryt oděvem a vrátit.
 • Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů nucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli!
 • Závodník musí absolvovat závod v celá jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA POUZE NA URČENÝCH PŘEKÁŽKÁCH.
 • Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané, pokud závodník nějakou vynechá, ať záměrně, či omylem, je diskvalifikován! Zkrácení trati a jiné porušení pravidel se trestá diskvalifikací!
 • V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem handicap (náhradní  úkol), tak aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky. Náhradní úkol bude ovšem časově náročnější, než zdolání samotné překážky.
 • Při nenadálých situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.
 • Platí pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším a nekřižují jim úmyslně cestu.
 • Závod proběhne za jakéhokoli počasí!